eşikağası


eşikağası
is.
1. tar. Şah saraylarında təşrifat məmuru. <Nadir şah> eşikağası mənsəbini <İbrahimxəlil ağanın oğlu Fəzləli bəyə> münasib gördü və bu qulluğu o mərhumə verdi. M. Adıgözəlbəy. Zamanı eşikağası işdən agah etdi, biçarə mehtər xanın ayağına yıxıldı. . Ç.. İbrahim xan şairin istedadına şəxsən inanıb, onu özünə yaxınlaşdırdı və 1769-cu ildə eşikağası vəzifəsinə təyin etdi. F. K..
2. köhn. Keçmişdə: böyük adamların evində süfrəni və ev xidmətçilərini idarə edən şəxs; nökərbaşı. Xan taların sədrində taxt üstündə oturubdur: hüzurunda durubdur Səlim bəy eşikağası, əlində çomaq və hər iki tərəfdən Lənkəran bəylərindən neçələri səf çəkiblər. . M. F. A.. Bu adam rəisin eşikağası idi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • agah — <fars.> Xəbərdar. İnanma gər desə rəmmal sirri qeybə agahəm; Dəhanın sirrinə yüz kərrə iczin etiraf eylər. S. Ə. Ş.. Agah etmək – xəbərdar etmək, bildirmək. Olmuya qorxursunuz ki, əyilib camaatın qulağına bir neçə söz pıçıldayam, bir neçə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirsək — is. 1. Qol ilə bilək arasında olan büküyün bayır hissəsi. Bəzən Dilşad xanım üzüqoylu uzanıb, dirsəklərini yerə qoyaraq çayı nəlbəki ilə içər və ayaqlarını part part yerə döyərdi. T. Ş. S.. Diyar kişi dirsəyi ilə arvadına toxunub pıçıldadı. . Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəhşət — is. <ər.> 1. Qorxunc bir şey və ya böyük bir təhlükə, hadisə və s. qarşısında doğan şiddətli qorxu hissi; vahimə. Muradın gözləri dəhşətdən böyüdü. S. H.. Eşikağası dəhşətdən gözlərini yumub qaçdı xanın yanına. Ç.. Dəhşət almaq, dəhşətə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarın — is. 1. İnsan və heyvan bədəninin qara ciyər, mədə, bağırsaqlar, dalaq və s. orqanlar yerləşən hissəsi. Qarnı ağrımaq. Qarın boşluğu. Qarnı şişmək. – Eşikağası əllərini yerə dəstək verib qalxdı, arxalığını, çuxasını düzəltdi, yana sürüşmüş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəkyandıran — sif. Ürəyə pis təsir edən, adamı sarsıdan; sarsıdıcı, təsirli, acınacaqlı. Ürəkyandıran qışqırıq. Ürəkyaxıcı görünüş. – <Eşikağası> qapını açıb içəri baxanda ürəkyandırıcı bir mənzərəyə rast gəldi. Ç.. Qaraca qızın ürəkyandırıcı faciəsindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəkyandırıcı — sif. Ürəyə pis təsir edən, adamı sarsıdan; sarsıdıcı, təsirli, acınacaqlı. Ürəkyandıran qışqırıq. Ürəkyaxıcı görünüş. – <Eşikağası> qapını açıb içəri baxanda ürəkyandırıcı bir mənzərəyə rast gəldi. Ç.. Qaraca qızın ürəkyandırıcı faciəsindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəkyaxan — sif. Ürəyə pis təsir edən, adamı sarsıdan; sarsıdıcı, təsirli, acınacaqlı. Ürəkyandıran qışqırıq. Ürəkyaxıcı görünüş. – <Eşikağası> qapını açıb içəri baxanda ürəkyandırıcı bir mənzərəyə rast gəldi. Ç.. Qaraca qızın ürəkyandırıcı faciəsindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəkyaxıcı — sif. Ürəyə pis təsir edən, adamı sarsıdan; sarsıdıcı, təsirli, acınacaqlı. Ürəkyandıran qışqırıq. Ürəkyaxıcı görünüş. – <Eşikağası> qapını açıb içəri baxanda ürəkyandırıcı bir mənzərəyə rast gəldi. Ç.. Qaraca qızın ürəkyandırıcı faciəsindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zarıltı — is. Ağrıdan, əzabdan və ya şiddətli həyəcandan insanın çıxardığı səs; inilti. Qaraca qız tamam gecəni ufultu və zarıltı ilə keçirib sübhə yaxın yuxuya getdi. S. S. A.. Eşikağası keçərkən zindandan Zamanın zarıltısını eşitdi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.